logo mobilnidily.cz
Změna země / change country:
   Česká republika   Slovenská republika   EURO
nakupujte levně a kvalitní zboží s mobilnidily.cz
>>> Zobrazit menu zboží!

Obchodní podmínky

Prodávající:
Petr Latoň
U Naplatek 378
747 33 Oldřišov
IČO: 706 06 099
DIČ: CZ8208115443

Kontakt na prodávájícího:
tel.: 733 680 058
e-mail: prodej@mobilnidily.cz
ICQ: 35472971
Skype: mobilopava


Vyřízení objednávky:
Prodávájící se zavazuje kupujícímu zaslat objednané zboží. Pokud nastanou nějaké okolnosti, které by bránily odeslání ve stanovené lhůtě, budou kupujícímu oznámeny.


Dodání zboží:
Dodání zboží je realizováno prostřednictvím České pošty, službou zasilkovna.cz, ulozenka.cz nebo osobním vyzvednutím zákazníkem dle volby kupujícího v objednávce. Prodávající účtuje kupujícímu za dodání zboží poštovné dle ceníku poštovného.


Odstoupení od kupní smlouvy:
V případě objednání zboží na dálku lze zboží vrátit do čtrnácti (14) dnů bez udání důvodů. Pokud bude zboží poškozeno nebo viditelně opotřebeno, může kupujícímu prodejce účtovat náklady spojené s uvedením zboží do původního stavu, pokud je to možné. Zboží lze vrátit na adrese prodávájícího dle provozní doby nebo zasláním poštou či kurýrem. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.


Reklamace zboží:
Kupující má právo uplatnit záruku na zboží, které má prokazatelné vady a vztahuje se na něj záruka. Před uplatněním reklamace je povinen kupující nějakým způsobem doložit zakoupení výrobku (např. číslo faktury, kopie faktury, záruční list, účtenka, doklad o platbě, svědek apod.). Reklamace je možné vyřídit osobně na adrese prodávájícího nebo zasláním poštou či kurýrem na adresu prodávájícího. Na zboží je poskytována záruka 2 roky, pokud není uvedeno jinak. Platná reklamace je vyřízena výměnnou zboží, slevou, opravou nebo vrácením peněz.


Platba za zboží:
Úhrada zboží je možná hotově, dobírkou, platební kartou (pouze na internetu), jedním z poskytovatelů online plateb (České spořitelna, Paypal, PaySec) nebo převodem na bankovní účet prodávájícího 2300059951/2010 vedený ve FIO bance nebo na druhý účet 670100-2203346350/6210 vedený v mBank/BRE bank.


Online platby:

Platby platební kartou zajišťuje online platební terminál České spořitelny, Paypal či PaySec. Údaje o platebních kartách nejsou prodávájícímu poskytnuty.


Úhrada nákladů za úmyslně nevyzvednutou zásilku:
V případě úmyslného nevyzvednutí zásilky je prodávájí oprávněn po kupujícím vyžadovat finanční náklady na poslání. Objednávka je závazná a platná, pokud nebyla kupujícím zrušena.


Další práva a povinnosti smluvních stran:
Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy prodej@mobilnidily.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz


Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele.

Ostatní neuvedené se řídí dle platného ustanovení občanského zákoníku.

Prodejce:
Petr Latoň
U Naplatek 378
74733 Oldřišov
IČ: 706 06 099

e-mail: prodej@mobilnidily.cz
mobil: 733 680 058
skype: mobilopava
ICQ: 35472971

- Zavoláme Vám
- Pošli dotaz

facebook facebook

(ceny jsou uvedeny s DPH)

partner prodeje pouzdro-mobil.cz
přijímáme platby přes pay sec přijímáme platby přes paypal ... tyto platby přijímáme